Chào mừng bạn đến với Kinh Tế Plus !

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ NHẬN HÀNG HOÀN TRẢ DO GIAO HÀNG THẤT BẠI VÀ MỘT SỐ LƯU Ý

Sau khi giao hàng không thành công đến Khách hàng (do không liên lạc được, khách hàng từ chối nhận, ... ) kiện hàng sẽ được Đơn vị vận chuyển hoàn trả về cho Nhà bán hàng.

1. QUY TRÌNH HOÀN TRẢ HÀNG

BƯỚC 1: LIÊN HỆ

Nhân viên liên hệ và đến địa chỉ của Nhà bán hàng để hoàn trả hàng.

BƯỚC 2: KIỂM TRA

Nhà bán hàng kiểm tra số lượng, thông tin, ngoại quan kiện hàng hoàn.

BBƯỚC 3: XÁC NHẬN

Nhà bán hàng xác nhận thông tin biên bản trả hàng và ký tên xác nhận

2. ĐỐI VỚI HÀNG HÓA BỊ HƯ HỎNG, BỂ VỠ

Kiện hàng hoàn về nguyên đai nguyên kiện, Nhà bán hàng vui lòng không cầu Đơn vị vận chuyển đồng kiểm
Trường hợp nhận hàng hoàn trả về nhưng sản phẩm bị sai, không có sản phẩm bên trong hay bể vỡ rách ướt, Nhà bán hàng vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

BƯỚC 1:

Chụp ảnh (quay phim) kiện hàng thể hiện tình trạng chi tiết cả bên ngoài và bên trong, quay video quá trình đồng kiểm kiện hàng (bắt buộc)

BƯỚC 2:

- Lập biên bản đồng kiểm với Đơn vị vận chuyển theo mẫu có sẵn
- Bạn phải điền vào đầy đủ và chi tiết kết quả đồng kiểm đơn hàng trả về kèm theo chữ ký của Đơn vị vận chuyển.

* Lưu ý: Biển bản đồng kiểm sẽ không có giá trị nếu không có chữ ký xác nhận của đơn vị vận chuyển và chỉ có hiệu lực trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tạo.

BƯỚC 3:

- Nhà bán hàng vui lòng hoàn thành thông tin và chọn vấn đề khiếu nại tương ứng.
- Cung cấp hình ảnh kiện hàng và biên bản đồng kiểm theo hướng dẫn của biểu mẫu hỗ trợ.

3. BIÊN BẢN XÁC NHẬN

Việc ký tên của bạn là bắt buộc để xác nhận việc bàn giao và độ chính xác của các thông tin được nhập trong quá trình trả hàng.

BIÊN BẢN GIẤY

- Kiểm đếm số lượng kiện hàng thực tế và đối chiếu với thông tin danh sách đơn hàng trên biên bản do Đơn vị vận chuyển cung cấp.
- Yêu cầu Đơn vị vận chuyển điều chỉnh thông tin biên bản nếu có sự khác biệt với thực tế.
- Ký và ghi rõ họ tên người nhận lên biên bản.

4. TRƯỜNG HỢP HOÀN TRẢ HÀNG THẤT BẠI

Đơn vị vận chuyển sẽ nỗ lực hoàn thành kiện hàng cho Nhà bán hàng 02 lần trong vòng 03 ngày làm việc
Kiện hàng sẽ được đưa vào danh sách Hàng không chuyển hoàn được cho Nhà bán hàng sau nhiều lần nỗ lực hoàn hàng không thành công:
- Trạng thái kiện hàng: Kiện hàng được tạm giữ.
- Nhà bán hàng có thời hạn 15 ngày làm việc (trừ Chủ nhật và ngày Nghỉ lễ) kể từ ngày Kinhteplusec.vn gửi email thông báo đến bưu cục của Đơn vị vận chuyển để nhận lại hàng trước khi hàng bị tiêu hủy, trong đó bao gồm 06 ngày để khiếu nại kết quả xử lý.
- Sau 15 ngày kể từ ngày gửi email thông báo, những kiện hàng bạn chưa đến lấy sẽ được cập nhật vào danh sách Không Thừa Nhận. Kinhteplus sẽ gửi SMS thông báo về việc tiêu hủy đơn hàng.