Chào mừng bạn đến với Kinh Tế Plus !

Chính sách vận chuyển

Đối với hàng hóa ký gửi: Hàng hóa của nhà bán hàng được vận chuyển tới kho của Sàn Kinh Tế Plus ký gửi. Khi khách hàng đặt hàng trên website kinhteplusec.vn, bộ phận giao nhận kinhteplusec.vn chịu trách nhiệm lấy hàng của đối tác ký gửi tại kho hàng để giao khách hàng. Khi sản phẩm trong kho ký gửi hết, Sàn Kinh Tế Plus sẽ báo để Nhà bán hàng bổ sung nguồn hàng. Hàng hóa được giao cho người mua theo chính sách giao hàng mà Kinhteplusec.vn đã đặt ra tại mục “phương thức vận chuyển” trên trang chủ website kinhteplusec.vn.

Đối với các đơn hàng là các mã sử dụng, voucher khuyến mại sản phẩm dịch vụ của đối tác. Tùy từng trường hợp Sàn Kinh Tế Plus phát hành voucher điện tử hoặc voucher giấy. Trường hợp voucher điện tử, Sàn Kinh Tế Plus sẽ gửi voucher/mã sử dụng qua tin nhắn/email sau khi khách hàng thanh toán. Đối với voucher giấy, Sàn Kinh Tế Plus sẽ giao voucher như các sản phẩm thông thường. Khách hàng sẽ sử dụng voucher này tại địa điểm và trong khoảng thời gian mà nhà cung cấp quy định và đã được ghi rõ thông tin trên mỗi voucher hoặc ở phần mô tả sản phẩm trên website kinhteplusec.vn.

Đối với hàng hóa không ký gửi tại kho Sàn Kinh Tế Plus : sau khi khách hàng đặt hàng, Sàn Kinh Tế Plus sẽ chuyển các đơn hàng tới Nhà bán hàng. Nhà bán hàng kiểm tra đơn hàng nhận được và thực hiện việc giao nhận hàng hóa sau đó. Thông tin giao nhận mỗi loại hàng hóa sẽ được nêu rõ trong quy trình xác nhận đơn đặt hàng của khách hàng.